Meny

Färgväxlare Ecco CCM-EVO

02 augusti 2017 11:27

Ecco LP CCM Evo är en vidareutveckling av Eccos väl beprövade färgväxlingsenhet för lågtrycksmålning. Ecco CCM byggs enligt ett kundanpassat modulsystem och den finns nu i en lättare paketering, för enklare installation på robotarmar. Ecco LP CCM kan utrustas med ett valfritt antal färgväxlingsventiler. Både Ecco CCM standard och den nya, lätta CCM-Evo har samma färgventiler, alla med extremt hög kvalitet och lång livslängd. De har även samma invändiga konstruktion, konstruerad för bästa tillförlitlighet och för snabbast och enklast möjliga rengöring.
Ecco CCM finns med eller utan cirkulation av färgen. Med den nya Ecco CCM-Evo har vi lyckats uppnå 60% viktbesparing genom att använda material som är både lätta och har samma höga kvalitet.

Fördelar med Ecco CCM-Evo jämfört med rostfri version:

CCM2 (1 block och 2 ventiler) i SS=600g, CCM2-EVO=230g. Vi minskar vikten med hela 370gram!
Exempel: CCM4 Evo: <500g
Total viktbesparing för komplett enhet är 60%
Kostnadsbesparing för komplett enhet >25%
Nya förmånliga priser har skapats för denna nya version av CCM, fråga din Eccosäljare om detaljerna.

Tekniska data
Max färgtryck  20 bar
Rekommenderat färgtryck 2-6 bar
Max färgflöde Beror på viskositet, tryck mm.
Rekommenderat sönderdelningstryck  5-9 bar
Max lufttryck för rengöring  20 bar
Max tryck lösningsmedel vid rengöring  20 bar
Max frekvens för öppning 60 cycles / min oregelbundet