Meny

Med miljöfokus mot framtiden

Vi på Ecco Finishing är fokuserade på att hjälpa våra kunder i deras ständigt pågående arbete för att minska översprut och även minska den miljöpåverkan som sprutmålning orsakar. Genom att investera i Eccoprodukter så uppnås flera miljömässiga och ekonomiska förbättringar i en produktionsanläggning. Ecco Finishing är certifierat enligt miljöstandard ISO-14001. Se vårt ISO-14001 certifikat här...

Eccos miljömässigt hållbara produkter

Eccoprodukterna är tillverkade av hållbara, slitbeständiga material som t.ex. rostfritt stål, för bästa prestanda och maximal förväntad livslängd. Detta ger även möjlighet till ombyggnad av produkterna (lokalt eller i vår fabrik) för att ytterligare förlänga livslängden. Detta särskiljer Eccoprodukterna från den stora mängden av billiga slit-och-släng produkter som finns på marknaden.

SPARA FÄRG OCH LUFT – OCH PENGAR
Genom att optimera inställningarna på pistol och pump, så kan kostnadsbesparingar göras för både färg och luft, och dessutom minskar den negativa miljöpåverkan som detta har. Eccos mål är att hjälpa med denna kunskap genom information och utbildning av våra återförsäljare.

PRODUKTUTVECKLING
Ecco Finishings teknikavdelning fokuserar på att utveckla högkvalitativa produkter med lång livslängd. Alla miljömässiga överväganden tas med i beräkningarna hela vägen under konstruktion, tillverkning, användning och slutligen vid återvinning. 

ÅTERVINNING
De flesta komponenter i Eccos produkter är återvinningsbara (t.ex. i rostfritt, aluminium och hårdplast). Hur de olika materialen skall separeras och återvinnas finns beskrivet i produkternas manualer.