Meny

Mer produktionstid med bibehållen kvalitet

Kontakta oss så berättar vi gärna om de installationer av Ecco-produkter där vi bevisas de fördelar och besparingar som kan uppnås genom att installera Eccoprodukter i en produktion. Våra kunder har bevisligen uppnått avsevärda, mätbara förbättringar genom att byta till Eccoutrustning. Nedan är en lista över de viktigaste fördelarna och förbättringarna som uppnås med Eccoprodukter: 

 

Spraymålar bil

Fördelar

  • Färgbesparing
  • Mindre översprut
  • Minskad användning av lösningsmedel
  • Tillförlitliga produkter tillåter längre planerade serviceintervall
  • Jämn yttjocklek på färgen
  • Minskad förbrukning av slitdetaljer och reservdelar
  • Effektivare färgöverföring
  • Bättre sönderdelning av färgen ger bättre kvalitet på ytan
  • Minskad stopptid i produktionen
  • Kort återbetalningstid för den nya investeringen i utrustning